TRƯỜNG CA MẸ VIỆT NAM

( Sng tc 1963-1964 )

PHẠM DUY

 

Ghi ch : Xin qu vị vui lng install Real Player trong Windows để nghe nhạc trong trang ny.

C thể download software từ : www.real.com


 

 

Với giọng ca Thi Thanh, Chu H, Duy Khnh, Nhật Trường,...


Lời giới thiệu của Phạm Duy


I. Đất Mẹ


Đất Mẹ - Phần 1

1. Mẹ ta
2. Mẹ xinh đẹp
3. Mẹ chờ mong

 

Đất Mẹ - Phần 2

4. La mẹ
5. Mẹ đn cha về
 

II. Ni Mẹ
 

Ni Mẹ - Phần 1
6. Mẹ hỏi
7. Mẹ bỏ cuộc chơi
 

Ni Mẹ - Phần 2
8. Mẹ trong lng người đi
9. Mẹ trả lời
10. Mẹ ha đ
 

III. Sng Mẹ
 

Sng Mẹ - Phần 1
11. Muốn về qu Mẹ
12. Sng cn mải m
13. Sng vi chn Mẹ
 

Sng Mẹ - Phần 2
14. Sng khng đường về
15. Những dng sng chia rẽ
 

IV. Biển Mẹ
 

Biển Mẹ - Phần 1
16 . Mẹ Trng dương
 

Biển Mẹ - Phần 2
17. Biển đng gợn sng
18 . Thnh thang thuyền về
 

Biển Mẹ - Phần 3
19. Chớp bể mưa nguồn
20. Ph sa lớp lớp
      My trời cuộn bay
 

V. Chung khc:
 

Mẹ Việt Nam
21. Mẹ Việt Nam ơi !
22. Việt Nam Việt Nam