Truyện ngắn Nguyễn Thị Thảo An

Nguyễn Thị Thảo An học lớp 12 Ban C, nin kha 71-72 .Chị Thảo An l nh văn khim cung, nổi tiếng qua tập truyện ngắn "Bức Ph Điu Khắc Cạn" . Nếu khng nhầm, chị hiện cư ngụ tại Boston, Masachusett, Hoa Kỳ